Find a Product

Go

Find a Content

Go

The EURO TROPHY, our European sophisticated design with high standard making process

ถ้วยรางวัลนำเข้าคุณภาพสูงจากกลุ่มประเทศยุโรป ดีไซน์หรูหราและนำสมัย เน้นใช้วัตถุดิบโลหะเนื้อดี งานชุปนิเกิ้ลเนื้อเงินมันวาว มีให้เลือกหลายหลายรูปแบบ เหมาะกับการแข่งขันและงานอีเว้นท์ทั้งระดับภายในองค์กรและระดับประเทศ อาทิ ถ้วยรางวัลพระราชทาน, ถ้วยรางวัลขนาดใหญ่, ถ้วยรางวัลขนาดกลาง, ถ้วยรางวัลขนาดเล็ก, ถ้วยรางวัลประเภททีม, ถ้วยรางวัลชนะเลิศ, ถ้วยรางวัลกอล์ฟ, ถ้วยรางวัลโบว์ลิ่ง, ถ้วยรางวัลฟุตบอล, ถ้วยรางวัลเทนนิส เป็นต้น